dot Strona Główna   dot Zapytanie   dot Forum   dot Kontakt   dot Dodaj do ulubionych
ddd deratyzacja dezynsekcja dezynfekcja
Dobra Praktyka Higieniczna (Good Higienic Practice) to spisane reguły dotyczące spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych na każdym etapie produkcji. Wprowadzając GHP należy zebrać wszystkie aktualne przepisy prawne dotyczące wymagań sanitarnych.

GHP swoim zakresem obejmuje:
 • stan sanitarny otoczenia zakładu,
 • stan sanitarny poszczególnych pomieszczeń, stanowisk pracy, aparatury, urządzeń i sprzętu,
 • zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami i owadami,
 • warunki temperaturowe i wilgotności,
 • skuteczność mycia i dezynfekcji,
 • stan sanitarny środków transportu,
 • przestrzeganie wymagań określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych pracowników.

GMP czyli Dobra Praktyka Produkcyjna (Good Manufacturing Practice) stanowi zestaw procedur produkcyjnych, nastawionych w szczególności na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności cech produktów. GMP jest najczęściej wydawana w formie tzw. "Kodeksów GMP" lub "Kodeksów Praktyki", w których są zawarte wszystkie wymagania dotyczące Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz zgodne z obowiązującymi w danym kraju przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania i obrotu żywnością.

GMP obejmuje wszystkie aspekty produkcji żywności dotyczących:
 • lokalizacji i otoczenia zakładu produkcyjnego,
 • budynków i pomieszczeń produkcyjnych,
 • maszyn i urządzeń,
 • procesu produkcji,
 • pomieszczeń socjalnych,
 • mycia i dezynfekcji,
 • magazynowania i dystrybucji,
 • higieny personelu.

DDD partnerzy
DDD ankieta
Naszą witrynę
odwiedzono już:
2186689 razy.

Czy jesteś zadowolony(a) z usług DDD?
TAK
NIE

Ostatnia aktualizacja:
09/04/2006
Copyright by DDD Grzonkowski 2005        projekt i wykonanie lifeweb.pl